Aggiez.nl
Image default
Particuliere dienstverlening

Alles over verzakking en hoe funderingstechniek hierbij kan helpen

Funderingstechniek specialisten kunnen u helpen bij verzakkingen in uw woning. In Nederland, maar met name de omgeving van Amsterdam, is dit een veelvoorkomend probleem. De Nederlandse ondergrond bevat veel klei en veen, waardoor deze niet zo draagkrachtig is als in andere landen. Hierop moet de funderingstechniek worden aangepast, om verzakking van woningen tegen te gaan. In sommige gevallen kan dit echter niet voorkomen worden. Zo zijn veel huizen in de omgeving van Amsterdam gebouwd op houten palen vanwege de waterrijke bodem. Deze zijn niet erg duurzaam en kunnen na tientallen jaren slijten. Het is dan belangrijk snel te handelen.

Verzakkingssignalen aan uw woning

Wanneer u opmerkt dat uw huis begint te verzakken, ligt dit vaak aan de fundering van het huis. Het is belangrijk dat dit snel wordt opgelost, zodat er geen grotere schade ontstaat. Scheurvorming kan een symptoom van zo’n verzakking zijn. Scheuren kunnen optreden in muren, gevels, plafonds en vloeren. Daarnaast kunnen klemmende deuren en ramen een signaal zijn. Dit is echter alleen een symptoom van verzakking, wanneer het op langer termijn klemt. Hout kan namelijk uitzetten door temperatuurverschillen, waardoor een deur of raam sporadisch kan gaan klemmen. Een hogere grondwaterstand onder het huis kan ook betekenen dat het huis is verzakt. Tot slot kunnen scheefstand en hoogteverschil met omwonenden een gevolg zijn van verzakking.

Direct opmerken en aanpakken

Funderingsproblemen hebben invloed op de stabiliteit van het huis. Het niet opmerken of aanpakken van dit probleem kan veel schade of grotere problemen opleveren. Om dit risico te beperken is het handig een specialist in te schakelen. Deze kan op de eerste plaats het probleem vaststellen en analyseren. Op basis daarvan wordt bepaald wat de volgende stap is. Zo kan er een plan van aanpak worden opgesteld voor zowel het huis, als de bewoners. Funderingsherstel is geen prettige onderneming voor de bewoners. Vaak moet het meubilair worden weggehaald, ergens worden opgeborgen en vervolgens weer worden teruggezet. In veel gevallen moeten ook de bewoners op zoek naar een tijdelijke verblijfplaats. Het is dan wenselijk dat dit ongemak zo veel mogelijk wordt geminimaliseerd. Het bedrijf Basis Funderingstechniek is hierin gespecialiseerd, met oog voor de klant.