Aggiez.nl
Image default
Onderwijs

De meest voorkomende kenmerken van basisschoolleerlingen

Basisschoolkinderen kunnen soms moeilijk te begrijpen zijn. Ieder kind is namelijk weer totaal anders. Toch zijn er een aantal kenmerken die gelijk zijn voor de meeste kinderen op de basisschool. Wanneer je hier kennis van hebt, wordt het een heel stuk makkelijker om deze kinderen op een leuke manier ook daadwerkelijk te kunnen benaderen tijdens het omgaan met deze kinderen. Een coach in het onderwijs kan voor verschillende voordelen zorgen tijdens het geven van lessen aan kinderen in het primaire onderwijs.  

 

De volgende kenmerken komen vaak voor bij kinderen in het primaire onderwijs. Door hier vanaf te weten, zal het veel makkelijk worden om deze kinderen les te geven.  

 

Kinderen geven steeds meer om vriendschappen 

Tijdens de basisschool, zullen kinderen steeds meer gaan geven om hun vriendschappen. Ze zullen het heel erg belangrijk gaan vinden wat anderen van hen vinden. Hierdoor zullen zij zich soms een beetje anders voordoen dan dat zij eigenlijk zijn, om er op die manier goed bij te horen. Ook zal het zo zijn dat deze kinderen af en toe niet willen meewerken. De coaching in het primair onderwijs zal een grote rol spelen in hoe je deze kinderen kunt bereiken.  

 

Het is erg belangrijk om je te realiseren dat kinderen op sociaal vlak nog heel erg aan het ontwikkelen zijn. Zij zullen dus uit moeten zoeken hoe zij zich het best kunnen gedragen.  

 

Kinderen leren steeds beter communiceren 

Kinderen op de basisschool groeien heel erg snel. Een kind uit groep drie is totaal anders dan een kind uit groep vier. Het is belangrijk om mee te blijven gaan met deze ontwikkeling. Wanneer je in babytaal gaat praten tegen een kind uit bijvoorbeeld groep vijf, zal deze zich gekleineerd voelen. De kinderen leren op deze leeftijd namelijk steeds beter communiceren en vinden het dan ook van heel erg groot belang dat zij serieus genomen worden.  

 

Kinderen hebben veel energie 

Een laatste kenmerk dat voor velen kinderen in het primaire onderwijs geldt, is dat deze kinderen over heel erg veel energie beschikken. In tegenstelling tot volwassenen, hebben kinderen er geen moeite mee om de gehele dag rond te springen en huppelen. Het is belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om deze energie vrij te laten. Laat de kinderen tijdens de les bijvoorbeeld af en toe even opstaan om te springen of dansen. Zo zorg je ervoor dat zij zich kunnen focussen.  

 

 

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/