Aggiez.nl
Image default
Rechten

Lening zonder vaste aflossingstermijn

Een lening zonder vaste aflossingstermijn heeft een rentepercentage van nul. Dit betekent niet dat er helemaal geen betalingen zijn: het betekent alleen dat de geldschieter in de loop van de tijd niets zal betalen in ruil voor het gebruik van geld. Als de lener meer wil terugbetalen dan hij heeft geleend, moet hij extra aflossen. Deze extra betalingen kunnen verschillende namen hebben, afhankelijk van wie ze doet – ze kunnen onder andere “extra rente” of “financieringskosten” worden genoemd. Deze voorwaarden impliceren echter niet noodzakelijkerwijs enige vorm van winst voor de bank. Ze kunnen ook verwijzen naar honoraria die in rekening worden gebracht door derden, zoals advocaten, accountants, enz., die afzonderlijk van de oorspronkelijke leningsovereenkomst worden betaald.

Heeft de lening daarentegen een vaste aflossingstermijn, dan is de rente altijd positief. Het vertegenwoordigt de kosten die de geldschieter maakt bij het uitlenen van zijn geld.

Bij het berekenen van de totale waarde van een lening moet de som van de hoofdsom plus de rente gelijk zijn aan 100%. Zo weten we hoeveel elke partij verschuldigd is.

Een voorbeeld is een hypotheek waarbij u $ 100k leent tegen 5%, dus uw jaarlijkse rente is 5/12 41,67%. U moet elke maand $ 534,33 terugbetalen totdat de hele schuld is terugbetaald.

Een ander voorbeeld is een autolening waarbij u $ 20k leent tegen 10%, dus uw jaarlijkse rente is 1/12 8,3%. U moet elke twee maanden $ 832,00 terugbetalen totdat de volledige schuld is afbetaald.

Je zou kunnen zeggen dat de rente de prijs is van het lenen van geld.

Aan de andere kant, als je iemand anders geld leent, dan heb je effectief iets van hem gekocht. Hij geeft zijn recht om het geld voor zichzelf te houden op en stemt er in plaats daarvan mee in om het na een bepaald aantal jaren aan u terug te geven. Om hem te compenseren voor het weggeven van een deel van wat hem toebehoort, rekent u hem rente aan.

Het verschil tussen de twee bedragen staat bekend als de netto contante waarde.

Er zijn verschillende manieren om NPV te berekenen. De meest gebruikte methoden zijn onder meer discounted cashflow-analyse, interne rentabiliteitspercentages en Monte Carlo-simulatie.

Verdisconteerde cashflowanalyse

Discreet gesproken is disconteren het proces waarbij toekomstige waarden worden teruggebracht tot hun huidige equivalenten. Daarbij houden we er rekening mee dat bepaalde gebeurtenissen eerder vroeger dan later plaatsvinden. We gaan ervan uit dat de gebeurtenis plaatsvindt wanneer deze plaatsvindt, ook al heeft deze nog niet plaatsgevonden.

Met deze methode bepalen we eerst de huidige waarde van onze investering van vandaag. Vervolgens vermenigvuldigen we dit getal met de kans dat de gebeurtenis zich voordoet. Ten slotte delen we het resultaat door de kans op niet-voorkomen.

Contante waarde toekomstige waarde / waarschijnlijkheid van voorkomen x niet-waarschijnlijkheid van optreden

Laten we als voorbeeld een project beschouwen ter waarde van $ 1 miljoen dollar.