De startende ondernemer en het business plan

Wij maken voor u uw ondernemingsplan op maat mocht uw bank of makelaar daar om vragen. Een academisch uitgewerkt ondernemingsplan met de financiele paragraaf is wat u verkrijgt. Bovendien bieden we u begeleiding gedurende het financieringsverloop. We stellen een marktonderzoek, SWOT-analyse, confrontatiematrix, concurrentie- analyse en balansen en exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen op en geven u ook […]