Aggiez.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Prinsjesdag: Wat is er veranderd?

Prinsjesdag is weer geweest en daar zijn een aantal punten naar voren gekomen die in de aankomende tijd gaan veranderen. Zo is het bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 mogelijk om werknemers een onbelaste thuiswerkkostenregeling te geven van maximaal 2 euro per dag. Dit bedrag is bepaald aan de hand van een onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat werknemers gemiddeld €2 per dag kwijt zijn aan het thuiswerken. Voor het inrichten van de thuiswerkplek waren al langer regelingen getroffen waarvoor een onbelaste vergoeding gegeven kon worden. Daarnaast blijft de reiskosten 19 cent per kilometer, wanneer werknemers naar kantoor gaan. Echter mag dit niet meer gegeven worden wanneer een werknemer thuiswerkt. Er moet dus onderscheid zijn tussen de thuiswerkvergoeding en de kilometervergoeding.

Wat anders dat bekend werd gemaakt tijdens de troonrede is dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om werknemers in aandelenopties uit te laten betalen. Hierdoor is het voor start-ups en scale-ups makkelijker om talent aan te trekken. Daarnaast wordt op deze manier en stimulans gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in Nederland. Momenteel moet je belasting betalen over aandelenopties op het moment dat het verkregen optierecht omgezet wordt in aandelen. Hiervan is het nadeel dat werknemers en werkgevers direct belasting betalen, terwijl de aandelen niet altijd verkocht mogen worden of hier voldoende geld voor hebben om belasting te betalen. Vanaf 1 januari 2022 kan je zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven. Dit kan dan zijn op het moment waarop aandelen verhandelbaar zijn en waardoor wel geld beschikbaar is.

Daarnaast is de verlaging van gebruikelijk loon van innovatieve start-ups verlengd met een jaar. Hierdoor wordt de liquiditeitspositie van de dga’s verbeterd. Deze regeling zou vervallen in het nieuwe jaar, maar blijft dus met één jaar bestaan.

Wil je meer weten over wat de troonrede voor jouw bedrijf heeft betekend en hoe je hiervan kunt profiteren. Neem eens contact op met Naaldwijk accountant en een fiscalist voor meer fiscaal advies over dit soort zaken.

http://weanaaldwijk.nl