Aggiez.nl
Image default
Marketing

Sociale afstand stickers en COVID-19: kun je deze stickers domen?

In het midden van de COVID-19 pandemie hebben sociale afstand doming stickers geholpen de weg vrij te maken in verschillende bedrijven zoals supermarkten, cafés en restaurants. Sociale afstand stickers zijn een product in ontwikkeling en hebben ons allemaal geholpen om te wennen aan de beperkingen die de overheid heeft ingesteld.

 

Het grote publiek en sociale distantiëring

 

In het comfort van hun eigen huis wordt erop vertrouwd dat mensen zich verantwoordelijk gedragen. Door het gebruik van sociale afstand stickers is het grote publiek sterk aangeraden om de veiligheidsmaatregelen ook buitenshuis toe te passen. Voor sommigen zijn de afstands stickers een nuttig hulpmiddel geweest om hen te helpen wennen aan de afstandsregels.

Is de vraag naar veiligheid doming stickers afgenomen?

 

Oorspronkelijk werden de sociale afstand stickers gebruikt om de door de overheid opgelegde afstandsregels van 2 meter opnieuw in te voeren. Onlangs werden de afstandsregels, als gevolg van het compromis van het grote publiek, teruggebracht tot 1 m. Om diverse redenen hebben sommigen ervoor gekozen vast te houden aan de 2m-regel.

 

Met het nieuwe overheidsadvies “blijf alert en veilig” kunnen sociale afstand stickers het grote publiek helpen bij het bewaren van een veilige afstand en hen ook begeleiden naar de versoepelde afstand beperkingen. De stickers zijn gemakkelijk te gebruiken, wat betekent dat ze altijd kunnen worden aangepast aan de veranderde beperkingen.

 

Hoe hebben sociale afstand stickers het publiek begeleid?

 

De sociale afstand stickers hebben ook gediend als verkeersgeleiding in verschillende situaties voor het grote publiek, zoals in de rij voor supermarkten, afstand houden tijdens het winkelen en zelfs in welke richting men door de winkelgangen moet lopen. Als gevolg van de gewijzigde beperkingen hebben sommige etablissementen gebruik gemaakt van felgekleurde tape, pijlen en zelfs specifieke stickers waarop de exacte afstand staat aangegeven.

 

Omdat de afstandsregels gemakkelijker zijn geworden, hebben sommige etablissementen gekozen voor de meer ontspannen sociale afstand stickers. Dit kan sommigen helpen om te wennen aan hun “nieuwe normaal”, maar maakt toch weer duidelijk dat we ons bewust moeten zijn van het virus. De meer ontspannen stickers kunnen kinderen ook helpen zich de regels te herinneren zonder zich al te bang te voelen.

 

Aangezien de beperkingen blijven veranderen afhankelijk van het risiconiveau, mogen we verwachten dat we sociale afstand stickers zullen blijven zien in een groot aantal openbare ruimten.

 

https://www.domingstickers.nl/doming/