Aggiez.nl
Image default
Woning en Tuin

Vergunningen en regelgeving omtrent mantelzorgwoningen

Als je een mantelzorgwoning wilt bouwen, dan krijg je te maken met verschillende vergunningen en regels. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste zaken rondom vergunningen en regels voor mantelzorgwoningen. Meer info? Kijk op unitdirekt.

Vergunningsvrij bouwen

In de meeste gevallen hoef je geen omgevingsvergunning aan te vragen om een mantelzorgwoning te bouwen. Dit geldt voor zowel aan- als bijgebouwen en vrijstaande mantelzorgwoningen. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo mag de mantelzorgwoning bijvoorbeeld niet te groot zijn en moet er voldoende afstand tot de erfgrens worden gehouden. Daarnaast moet de bouw passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.

Bestemmingsplan

Het is belangrijk om te controleren of de bouw van een mantelzorgwoning past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Als dat niet het geval is, dan moet het bestemmingsplan worden aangepast of moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Bouwbesluit

Een mantelzorgwoning moet voldoen aan het Bouwbesluit. Dit betekent dat de woning moet voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Meldingsplicht

Ook al is er meestal geen vergunning nodig, er geldt wel vaak een meldingsplicht. Dit betekent dat je de bouw van een mantelzorgwoning vooraf moet melden bij de gemeente.

Tijdelijk karakter

Een mantelzorgwoning heeft een tijdelijk karakter. Wanneer de zorgbehoefte eindigt, moet de woning in principe weer worden verwijderd of een andere functie krijgen.

Conclusie

Als je een mantelzorgwoning wilt bouwen, dan is het belangrijk om je goed te laten informeren over de vergunningen en regels die hierbij komen kijken. In de meeste gevallen kun je vergunningsvrij bouwen, maar je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en het bouwproject moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Verder moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit en geldt er vaak een meldingsplicht. Het is ook goed om te onthouden dat een mantelzorgwoning een tijdelijk karakter heeft en dat de woning na afloop van de zorgbehoefte weer verwijderd moet worden of een andere functie moet krijgen.