Aggiez.nl
Image default
Relatie

Afwikkeling erfenis

Het overlijden van een dierbare

Als een dierbare komt te overlijden komt hier veel verdriet bij kijken. Echter valt er ook veel regelen in een korte periode. Neem hierbij de afwikkeling van het nalatenschap. Hoe werkt dat precies? Wat moet ik doen? En wat kan er voor mij geregeld worden? Al deze vragen zullen waarschijnlijk bij je opkomen. In dit artikel leg ik je stap voor stap uit hoe de afwikkeling van de erfenis in zijn werking gaat.

 

Het verloop van de afwikkeling van de erfenis

Een nalatenschap van een persoon is het vermogen dat de overleden persoon achterlaat. Dit moet volgens het erfrecht worden verdeeld onder de erfgenamen. Dit wordt ook wel het afwikkelen erfenis genoemd. Dit proces verloopt in de volgende stappen:

–       Erfgenamen: allereerst wordt er gekeken naar wie er wat erft van de overleden persoon. Sommige personen stellen een testament op waarin dit staat. Deze personen krijgen dan het nalatenschap van de overledene. Er is een register tot stand gekomen waarin gecontroleerd kan worden of de overledene een testament heeft achtergelaten. Als de erfgenamen niet in een testament staan vastgesteld dan wijst de wet de erfgenamen aan.

–       Nalatenschap aanvaarden: als is vastgesteld dat je recht hebt op (een deel van) het nalatenschap is het nog niet verplicht om de erfenis te aanvaarden. Je kan kiezen tussen het verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden van het nalatenschap

–       Erfrecht verklaren: alle erfgenamen beschikken gezamenlijk over de afwikkeling van erfenis. Dit betekent dat ze gezamenlijk het recht hebben om onder anderen rekeningen blokkeren en belangrijke documenten te ondertekenen. Echter is het niet praktisch dat ze dit gezamenlijk doen. Daarom wordt er vaak één van de erfgenamen gevolmachtigde. Dit kan ook worden gedaan door een executeur.

–       Nalatenschap vereffen: wanneer het nalatenschap door meerdere erfgenamen beneficiair is aanvaard moet de nalatenschap vereffend worden volgens de wet. Dit betekend het klaarmaken van het nalatenschap voor de verdeling. Zo wordt er geïnventariseerd, schulden afbetaald en eventueel bepaalde goederen verkocht. Het overschot wordt eerlijk verdeeld onder de erfgenamen.

https://www.i-executeur.nl/