Aggiez.nl
Image default
Aanbiedingen

Totstandkoming van een arbeidsovereenkomst

Als zowel de werkgever en werknemer het onderling eens zijn over het aanbod dat door één van de partijen op tafel is gelegd dan komt een arbeidsovereenkomst tot stand. De gemaakte afspraken worden vrijwel altijd schriftelijk vastgehouden in de vorm van een contract.

 

Rechten en plichten

Uiteraard zijn er bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst bepaalde voorwaarden waar elke partij zich aan moet houden. Daarnaast zijn er bepaalde punten die in het contact moeten staan zoals de plaats waar je werkt, de functieomschrijving van de werknemer en datum van de indiensttreding. Bij een tijdelijk contract is ook de duur van het arbeidsverband opgenomen. Uiteraard heeft ook elke partij zijn eigen rechten en plichten waar ze zich aan moeten houden als het gaat om een arbeidsovereenkomst.

 

De plichten van een werkgever

De werkgever heeft de plicht een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor de mensen die hij of zij in dienst heeft. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen om de werknemer te voorzien van een marktconform salaris in de vorm van geld en dat het afgesproken loon op tijd uitbetaald wordt. Bovendien moet er in het geval van een ontslag altijd een geldige reden bestaan en moet de werkgever zich daarbij aan de wetgeving van een ontslagprocedure houden. Werkgevers hebben het recht om regels op te stellen die betrekking hebben tot het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het bedrijf. Ook kunnen ze hun medewerkers instructies geven om de veiligheid en prestaties te kunnen waarborgen.

 

Werknemers plichten en rechten

Daarentegen heeft een werknemer de plicht van het leveren van goede prestaties. Hij of zij moet het werk zelf, naar beste kunnen verrichten. Ook moeten zij redelijke bevelen opvolgen die zij van een werkgever krijgen. Indien van toepassing moet de werknemer zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften houden die binnen het bedrijf gelden. Uiteraard hebben werknemers ook rechten zoals het recht op informatie of ondersteuning bij een gezonde en veilig werkplek. Daarbij behoren onder andere voorlichtingen en instructies over de werkzaamheden die verricht moeten worden. Ook heeft een werknemer recht op verlof en vakantiedagen. Dit is vier keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt.  Bij een 40-uur week heb je dus 20 wettelijk verplichte vakantiedagen per jaar.

 

Overige punten in het contract

In het arbeidscontract staan verder nog paragrafen over de opzegtermijn van de overeenkomst, afspraken over het concurrentie- en relatiebeding en de regels omtrent ziekteverzuim. Daar dien je je als werknemer aan te houden.

 

Hou alle gemaakte afspraken schriftelijk vast

Weliswaar is een mondelinge overeenkomst wettelijk geldig. Echter wordt geadviseerd om dit niet te doen. Wanneer één van de partijen zich niet de afspraken houdt is het van belang dat je een ondertekend contract hebt om beroep te doen op je rechten. Zowel als medewerker en werkgever is dit erg belangrijk. Wanneer je namelijk geen ondertekend exemplaar hebt dan bestaat het risico dat je moeilijk kunt bewijzen welke mondelinge afspraken er zijn gemaakt. Dit kan nadelig zijn bij een gerechtelijke procedure.

 

Neem contact op

Wil je graag weten of jouw arbeidscontract aan alle juridische eisen voldoet? Dan kan een arbeidsrecht advocaat je wellicht adviseren en het document voor je checken. Een juridische specialist zoals Hanze Advocaat heeft jarenlange ervaring op het gebied van controleren arbeidsovereenkomsten. Ook als je graag meer informatie over de disciplines van een arbeidsrecht advocaat wilt en benieuwd bent in hoeverre een ervaren jurist jou kan helpen, staat Hanze Advocaat graag voor je klaar. Eén van de specialisten kan al jouw vragen beantwoorden over de voordelen van een arbeidsrecht advocaat.

 

https://hanzeadvocaat.nl/